website
  - - - Als u onderstaande lijst kunt aanvullen neem dan contact met ons op - - -  
contactCalvijn Institutie
JOHANNES CALVIJN INSTITUTIE – Of onderwijzing in de christelijke godsdienst - (deel 2)
uitgeverij Den Hertog - Houten
jaar van uitgave 2009
EAN / ISBN 9789033122002
auteur Johannes Calvijn vertaling Dr. C.A. de Niet
 

Calvijn Institutie
JOHANNES CALVIJN INSTITUTIE – Of onderwijzing in de christelijke godsdienst - (deel 1)
uitgeverij Den Hertog - Houten
jaar van uitgave 2009
EAN / ISBN 9789033122002
auteur Johannes Calvijn vertaling Dr. C.A. de Niet
 

Bij Calvijn in de leer
BIJ CALVIJN IN DE LEER – Een handboek bij de INSTITUTIE (2e druk)
uitgeverij Den Hertog - Houten
jaar van uitgave 2009
EAN / ISBN 9789033122019
auteur Prof. Dr. W. van ‘t Spijker
 

Calvijn en het Nederlands Calvinisme
CALVIJN EN HET NEDERLANDSE CALVINISME – Apeldoornse studies no. 53
uitgeverij Theologische Universiteit - Apeldoorn
jaar van uitgave 2009
EAN / ISBN 9789075847260
auteur Dr. William den Boer
 

Vlucht naar Genève
VLUCHT NAAR GENÈVE
uitgeverij Den Hertog - Houten
jaar van uitgave 2009
EAN / ISBN 9789033122026
auteur Lenie Ippel-Breedveld
 

Van Noyon tot Genève
VAN NOYON TOT GENÈVE – Tien woonplaatsen van Calvijn in beeld (incl. DVD)
uitgeverij De Banier - Utrecht
jaar van uitgave 2009
EAN / ISBN 9789033629624
auteur M.A. van den Berg – W.J. Eradus – Sjaak Verboom
 

Calvijn na 500 jaar
CALVIJN NA 500 JAAR – Een lees- en gespreksboek
uitgeverij Boekencentrum - Zoetermeer
jaar van uitgave 2009
EAN / ISBN 9789023923237
auteur Diversen. Redactie dr. W. de Greef en dr. M. van Campen
 

Met Calvijn het jaar door
MET CALVIJN HET JAAR DOOR – 365 woorden van Calvijn (Dagboek) (3e druk)
uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen
jaar van uitgave 2009
EAN / ISBN 9789088650666
auteur Johannes Calvijn
 

Gebeden Calvijn
GEBEDEN CALVIJN - Gebeden van Calvijn naar aanleiding van Bijbelgedeelten
uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen
jaar van uitgave 2009
EAN / ISBN 9789088651038
auteur Johannes Calvijn
 

Een woord voor elke dag
EEN WOORD VOOR ELKE DAG – Dagboek bij de Bijbel
uitgeverij Den Hertog - Houten
jaar van uitgave 2009
EAN / ISBN 9789033121791
auteur Johannes Calvijn samenstelling Drs. J. Versloot
 

De Fransman Calvijn
DE FRANSMAN VAN GENÈVE – 3 Verhalen uit het leven van Johannes Calvijn (2e, herziene druk)
uitgeverij De Banier - Utrecht
jaar van uitgave 2009
EAN / ISBN 9789033629723
auteur P. de Zeeuw J.Gzn.
 

Calvijn en de Nederlanden
CALVIJN EN DE NEDERLANDEN (met veel foto’s en illustraties plus een unieke cd)
uitgeverij Instituut voor Reformatieonderzoek
jaar van uitgave 2009
EAN / ISBN 9789079771035
auteur Karla Apperloo-Boersma & Herman J. Selderhuis
 

Calvijn een mens
CALVIJN EEN MENS – Biografie (3e druk)
uitgeverij Kok - Kampen
jaar van uitgave 2009
EAN / ISBN 9789043515276
auteur Herman J. Selderhuis
 

Koppig profeet en werelds geleerde
KOPPIG PROFEET EN WERELDS GELEERDE – een boekje open over Johannes Calvijn
uitgeverij Boekencentrum - Zoetermeer
jaar van uitgave 2009
EAN / ISBN 9789023923169
auteur Mirjam van Veen
 

Voorvechter en vreemdeling
VOORVECHTER EN VREEMDELING – Calvijn aan het woord (theatermonoloog)
uitgeverij Boekencentrum - Zoetermeer
jaar van uitgave 2009
EAN / ISBN 9789023921387
auteur Ferdinand Borger & Kees Posthumus
 

Calvijn! eenmalige glossy over het Nederlandse calvinisme heden ten dage
CALVIJN! – eenmalige glossy over het Nederlandse Calvinisme heden ten dage
uitgeverij Boekencentrum
jaar van uitgave 2009
EAN / ISBN 9789023923527
auteur Diversen
 

Calvijn als prediker
CALVIJN ALS PREDIKER
uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen
jaar van uitgave 2008
EAN / ISBN 9789088650093
auteur Steven Lawson vertaling Meeuse vertaalservice
 

Calvijn - Verklaring van de Psalm deel 2
VERKLARING VAN DE PSALMEN - tweedelige uitgave (deel 1)
uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen
jaar van uitgave 2008
EAN / ISBN 9789088650581
auteur Johannes Calvijn vertaling Ds. J. Boer Knottnerus
 

Calvijn - Verklaring van de Psalm deel 2
VERKLARING VAN DE PSALMEN - tweedelige uitgave (deel 2)
uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen
jaar van uitgave 2008
EAN / ISBN 9789088650581
auteur Johannes Calvijn vertaling Ds. J. Boer Knottnerus
 

Johannes Calvijn zijn leven, zijn werk
JOHANNES CALVIJN – zijn leven, zijn werk
uitgeverij Kok - Kampen
jaar van uitgave 2008
EAN / ISBN 9789043515757
auteur Dr. W. van ’t Spijker (en vele anderen)
 

Het rijk van Christus als historische realiteit
HET RIJK VAN CHRISTIS ALS HISTORISCHE REALITEIT – Calvijns anti-apocalyptische uitleg
uitgeverij De Banier - Utrecht
jaar van uitgave 2008
EAN / ISBN 9789033629402
auteur M.A. van den Berg
 

Calvijn
CALVIJN – een inleiding met kernteksten
uitgeverij Kok - Kampen
jaar van uitgave 2006
EAN / ISBN 9789043512589 / 9043512583
auteur Dr. M.G.K. van Veen
 

Calvijn en zijn uitleg van de Psalmen
CALVIJN EN ZIJN UITLEG VAN DE PSALMEN – Een onderzoek naar zijn exegetische methode
uitgeverij Kok - Kampen
jaar van uitgave 2006
EAN / ISBN 9789043511353
auteur Dr. Wulfert de Greef
 

Jij moet helpen, Johan
JIJ MOET HELPEN, JOHAN (3e druk)
uitgeverij Gebr. Koster - Barneveld
jaar van uitgave 2006
EAN / ISBN 9789071420900
auteur C. van Rijswijk
 

Calvijn zijn leven en invloed
CALVIJN ZIJN LEVEN EN INVLOED
uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen
jaar van uitgave 2005
EAN / ISBN 9061409179
auteur Robert Reymond vertaling D.C. Verweij
 

Calvijn, een trouwe knecht van God
CALVIJN, EEN TROUWE KNECHT VAN GOD
uitgeverij Den Hertog - Houten
jaar van uitgave 2005
EAN / ISBN 9033119196
auteur H. van Dam
 

Het leven van Johannes Calvijn
HET LEVEN VAN JOHANNES CALVIJN – o.a. Beeldverhaal
uitgeverij De Banier – Utrecht
jaar van uitgave 2004
EAN / ISBN 9033627981
auteur Bernard Roussel m.m.v. Yves Bizeul vertaling Mariëtte Wilgehof
 

Johannes Calvijn en de godsdienstgesprekken
JOHANNES CALVIJN EN DE GODSDIENSTGESPREKKEN – Theologie en Geschiedenis
uitgeverij Kok - Kampen
jaar van uitgave 2004
EAN / ISBN 9043510475
auteur J.M. Stolk
 

Het Schriftgezag in de knel
HET SCHRIFTGEZAG IN DE KNEL
uitgeverij Antiquariaat Blassekijn - Bleskensgraaf
jaar van uitgave 2003
EAN / ISBN 9789077234055
auteur Dr. P. de Vries
 

Johannes Calvijn - Het geloof dat wij belijden
JOHANNES CALVIJN - Het geloof dat wij belijden - De eerste catechismus van Calvijn (1537)
uitgeverij Den Hertog - Houten
jaar van uitgave 2003
EAN / ISBN 9033447029
auteur Johannes Calvijn vertaling Dr. W. de Greef
 

Johannes Calvijn - De geestelijke honger
DE GEESTELIJKE HONGER – Een preek over Jesaja 55: 1 en 2
uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen
jaar van uitgave 2002
EAN / ISBN 9789061408123
auteur Johannes Calvijn vertaling Drs. Christa Boerke
 

In de voetsporen van Huldrich Zwingli en Johannes Calvijn
IN DE VOETSPOREN VAN HULDRICH ZWINGLI EN JOHANNES CALVIJN
uitgeverij Woord & Wereld - Ermelo
jaar van uitgave 2000
EAN / ISBN 9050460437
auteur J. Kamphuis
 

Calvijn en de kerkdienst
CALVIJN EN DE KERKDIENST
uitgeverij Groen - Heerenveen
jaar van uitgave 1999
EAN / ISBN 905829166
auteur Dr. T. Brienen
 

Woorden van Calvijn
WOORDEN VAN CALVIJN – 2e druk
uitgeverij Den Hertog - Houten
jaar van uitgave 1998
EAN / ISBN 9033112671
auteur Johannes Calvijn
 

Idelette, Novelle, gebaseerd op het leven van de vrouw van Johannes Calvijn
IDELETTE - novelle, gebaseerd op het leven van de vrouw van Johannes Calvijn
uitgeverij De Banier - Utrecht
jaar van uitgave 1997
EAN / ISBN 9033625431
auteur Edna Gerstner vertaling Evert Kuijt
 

God, mens, medemens
GOD, MENS, MEDEMENS – Humanitas in de theologie van Calvijn
uitgeverij Van Wijnen - Franeker
jaar van uitgave 1992
EAN / ISBN 9789051940848
auteur Dr. J. van Eck
 

God, mens, medemens
MET CALVIJN IN DE IMPASSE?
uitgeverij Woord & Wereld - Ermelo
jaar van uitgave 1989
EAN / ISBN 9789050460118
auteur J. Kamphuis
 

Naar Zijn wil
NAAR ZIJN WIL - woorden van Calvijn aan allen die vervolgd worden (2e druk)
uitgeverij De banier - Utrecht
jaar van uitgave 1988
EAN / ISBN 9033602075
auteur Johannes Calvijn
 

De erfenis van Calvijn
DE ERFENIS VAN CALVIJN – Grootheid en Grenzen – Drie lezingen
uitgeverij J.H. Kok - Kampen
jaar van uitgave 1988
EAN / ISBN 9024247330
auteur Johannes Calvijn vertaling Heiko A. Oberman
 

Calvijn en het kerklied
CALVIJN EN HET KERKLIED – een studie van H. Hasper
uitgeverij Oosterbaan & Le Cointre B.V. - Goes
jaar van uitgave 1987
EAN / ISBN 9060478991
auteur Ds. J.A. van der Meiden
 

'DIE FRANSMAN..' Calvijn in 1536
'DIE FRANSMAN...' CALVIJN IN 1536
uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen
jaar van uitgave 1986
EAN / ISBN 9061401518
auteur Prof. Dr. W. van 't Spijker
 

Calvijn over de heilstaat in de wereld
CALVIJN OVER DE KOMENDE HEILSTAAT IN DE WERELD – Voor de jongste dag - Aanhalingen uit zijn commentaar op Jesaja
uitgeverij Horizont - Hoogeveen
jaar van uitgave 1985
EAN / ISBN 907000987
auteur Johannes Calvijn
 

Gulden boekske over het christelijken leven
GULDEN BOEKSKE OVER HET CHRISTELIJK LEVEN
uitgeverij De Banier - Utrecht
jaar van uitgave 1983
EAN / ISBN 9033601621
auteur Johannes Calvijn
 

Kracht en Troost
KRACHT EN TROOST – Brieven van Calvijn aan vrouwen
uitgeverij J.P. van den Tol - Dordrecht
jaar van uitgave 1980
EAN / ISBN 9063891075
auteur Johannes Calvijn vertaling Dr. J.C. van der Does
 

Tractaat der Reliquieën
TRACTAAT DER RELIQUIEËN
uitgeverij Stichting Uitzicht – ‘s Gravenhage
jaar van uitgave 1965
EAN / ISBN
auteur Johannes Calvijn
 

Zicht op Calvijn
ZICHT OP CALVIJN
uitgeverij Buijten & Schipperheijn - Amsterdam
jaar van uitgave 1965
EAN / ISBN
auteur Diversen (zie onder)
 

Johannes Clavijn zijn leven en werk
JOHANNES CALVIJN - zijn leven en werk
uitgeverij J.H. Kok N.V. - Kampen
jaar van uitgave 1959
EAN / ISBN
auteur Prof. Dr. R. Schippers
 

Jezus spreekt zalig
JEZUS SPREEKT ZALIG – Calv. Opera XLVI 771-826.
uitgeverij T. Wever - Franeker
jaar van uitgave 1951
EAN / ISBN
auteur Johannes Calvijn vertaling Ds. W.H. van Vegt
 

De christelijke vrijheid
DE CHRISTELIJKE VRIJHEID
uitgeverij Jubileumfonds van het Landelijk Verband van de Studievereniging der Staatk. Geref. Partij
jaar van uitgave 1948
EAN / ISBN
auteur Johannes Calvijn
 

Zoekt mijn aangezicht
ZOEK MIJN AANGEZICHT – 4 Preken van Johannes Calvijn met een korte verklaring van Ps. 87
uitgeverij T. Wever N.V. - Franeker
jaar van uitgave 1941
EAN / ISBN
auteur Johannes Calvijn vertaling Robert Estienne
 

Jan Calvijn zijn leven, lotgevallen en dood
JAN CALVIJN – zijn leven, lotgevallen en dood
uitgeverij A.W. Sijthoff - Leiden
jaar van uitgave 1881
EAN / ISBN
auteur Jakob Eigeman (predikant in Dordrecht)
 

Calvijn
CALVIJN – (2e druk)
uitgeverij N.V. Gebr. Zomer en Keunings - Wageningen
jaar van uitgave ????
EAN / ISBN
auteur Dr. L. Praamsa
 

Calvijn, de reus uit Noyon
CALVIJN, DE REUS UIT NOYON - levensroman (2e herziene druk)
uitgeverij J.N. Voorhoeve – Den Haag
jaar van uitgave ????
EAN / ISBN 902970618X
auteur P.A. de Rover
 

Calvijn - Leer en  Miskenning
CALVIJN LEER EN MISKENNING – Over ellende en verlossing
uitgeverij Frits Hardeman - Ede
jaar van uitgave ????
EAN / ISBN 9071272125
auteur J. Verwolf
 

Gulden boekske over den recht christelijken wandel
GULDEN BOEKSKE OVER DEN RECHT CHRISTELIJKEN WANDEL – 3e druk
uitgeverij A. Jongbloed N.V. - Leeuwarden
jaar van uitgave ????
EAN / ISBN
auteur Johannes Calvijn
 

Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd
HET LEVEN VAN JOHANNES CALVIJN EN ZIJN TIJD
uitgeverij Den Hertog - Utrecht
jaar van uitgave ????
EAN / ISBN
auteur L. Penning
 

Uit het leven van grote mannen
UIT HET LEVEN VAN GROTE MANNEN – Johannes Calvijn (prentenboekje met beschrijving)
uitgeverij Gratis verstrekt door de Paulus Vereniging
jaar van uitgave ????
EAN / ISBN
auteur Dr. O.C. Broek Roelofs
 

Uren met Calvijn
UREN MET CALVIJN
uitgeverij Hollandia Drukkerij N.V. - Baarn
jaar van uitgave ????
EAN / ISBN
auteur Prof. Dr. J. Waterink
 

De Institutie
DE INSTITUTIE
uitgeverij J.H. Kok - Kampen
jaar van uitgave ????
EAN / ISBN 9024202973
auteur Johannes Calvijn vertaling / bewerking Sipke van der Land