husinec-geboortehuis-johannes-hus

KORTE LEVENSBESCHRIJVING

JOHANNES HUS WIE WAS HIJ?

Ja wij kunnen ons deze vraag wel indenken. Ook wij wisten tot voor twee jaar geleden weinig van hem. Dat veranderde toen wij met vrienden vijf dagen in Praag waren. Daar werden we zo geprikkeld door wat we zagen en lazen over Johannes Hus, dat we tegen elkaar zeiden, “hier moeten we iets mee gaan doen”. En, na verdieping in zijn leven, zagen wij hoe God deze man heeft gebruikt om in Tsjechië een beweging op gang te brengen die, vooral na zijn leven, grote gevolgen heeft gehad voor de Rooms-Katholieke Kerk.

Johannes Hus, hij werd geboren in het Boheemse gehucht Husinec. Daar ging hij naar een bescheiden boerenschooltje maar ontpopte zich al snel als een wonderkind. Op 16-jarige leeftijd studeerde hij in Praag. Vier jaar later was Johannes Hus rector van de faculteit filosofie.

Op 29-jarige leeftijd bereikte hij het hoogst haalbare: rector magnificus aan de universiteit van Praag.

Door zijn studie maakte hij kennis met geschriften van Wyclif en dat zette hem sterk aan het denken over de misstanden in de kerk. Centraal in Wyclifs theologie stond het geloof in een "heilige universele kerk", de verwerping van het gezag van priesters en een verwerping van de autoriteit van de paus en met name diens wereldlijke ambities.

Hus wist als rector van de Praagse Universiteit het academische proza van Wyclif te vertalen naar krachtige, heldere boeken en preken. Daarnaast was predikant van de Bethelemkapel in Praag.

Met veel zegen heeft hij het zuivere Woord van God gepredikt en velen werden door hem bezocht in moeilijkheden. Rome was het hier niet eens en verzette zich fel tegen Hus. Maar door zijn grote populariteit en zijn machtige beschermheren duurde het lang eer dat men Hus krachtig kon aanpakken. Na jaren werd Hus in de ban gedaan. Hij werd een vluchteling om de Waarheid.

Als balling verbleef hij op verschillende burchten, maar desondanks kon hij d.m.v. zijn vele geschriften het zuivere Evangelie laten klinken.

God heeft hem willen gebruiken om een reformatorische beweging op gang te brengen, die slechts traag haar voortgang had. Pas 100 jaar later zal de reformatie tot haar volle glorie komen.
konstanz-de-terechtstelling-van-hus
Met een vrijgeleide vertrok Johannes Hus naar Konstanz. Hij moest zich daar verantwoorden tegenover het concilie. Het werd een langdurig en slepend proces tegen hem, maar waarin Hus met Gods hulp die lange tijd staande kon blijven. Toch ging het niet goed….

Op juli 1415 werd Johannes Hus in Konstanz tot de brandstapel veroordeeld. Kort voor zijn dood sprak Hus deze profetische woorden: “Deze gans zal sterven maar er zal een zwaan opstaan, die ze niet zullen doden en hij zal het Evangelie nog veel duidelijker verkondigen dan ik heb gedaan”.

De Tsjechische betekenis voor Hus is gans. Na de gans kwam ook er ook een zwaan! Die zwaan blijkt Maarten Luther te zijn. Heel opmerkelijk staat er in familiewapen van de Luthers een Zwaan afgebeeld…..

Zo blijkt duidelijk uit de geschiedenis dat Johannes Hus voorloper werd van de reformatie. Zijn laatste woorden op de brandstapel waren: “De waarheid overwint”. Hij kreeg gelijk.
praag-herdenkingsmonument-johannes-hus
6 Juli, de dag waarop Hus werd verbrand, is in Tsjechië een nationale feestdag.

Voor zijn dood schreef Hus nog dit gebed:

Heer, U ziet mij. U ziet mijn troosteloze eenzaamheid. Spreek tot mij opdat ik U vind, als ik in de verlatenheid zoek.

U hoort mij als ik zeg: Als ik een kind van God zou zijn, zouden deze stenen hier in brood veranderen. Help mij mijn eigen ideeën los te laten en mij vast te klampen aan Uw woord.

Geef mij het geduld om te wachten tot U bij me bent. Toon mij U wil en laat mijn wil gelijkvormig zijn aan Uw wil. Wees mijn kracht. Wees mijn vrede. Wees mijn weg. Ik dank U dat U bij mij bent.

Getrouwe Christus trek ons zwakke mensen naar U toe. Als U ons niet trekt kunnen wij niet volgen. Geef een dappere en gewillige geest, en als wij zwak zijn, moge Uw genade ons voorgaan, want zonder U kunnen wij niets doen, zeker niet de wrede dood ingaan om uwentwil. Geef een gewillige geest en een onbevreesd hart, recht geloof, vaste hoop en volmaakte liefde, zodat wij geduldig en opgewekt ons leven geven.

Wij hebben inmiddels veel plaatsen bezocht waar Hus geleefd en gewerkt heeft. Wij hadden niet kunnen bedenken dat er nog zoveel van Johannes Hus te vinden is. We zijn momenteel bezig om onze beeldpresentatie over het leven van Johannes Hus vorm te geven. Zodra wij die gereed hebben laten wij u dit weten via deze website.